Salam Sejahtera…..

Kepada Semua Ahli,

Selaras dengan terma dan peraturan yang ditetapkan dan dipersetujui semasa pendaftaran ahli, Ahli yang tidak aktif dalam tempoh 60 hari akaunnya akan digantung secara automatik oleh sistem. Sistem juga telah menetapkan baki akaun yang telah digantung akan serta merta menjadi kosong serta hak, faedah dan status keahlian akan hilang atas sebab penggantungan tersebut. Bagi menguatkuasakan terma dan peraturan ini, pada 27 Ogos 2012 sistem akan menggantung keahlian yang tidak aktif dalam tempoh 60 hari. Apa yang di maksudkan disini dengan ahli tidak aktif adalah ahli yang tidak pernah login dalam tempoh 60 hari ke akaunnya. Selain itu, kepada ahli lain sila lihat terma dan peraturan yang ditetapkan yang terdapat dalam blog ataupun website Malaysian PayPerClick bagi mengelakkan akaun ahli digantung kerana melanggar peraturan yang ditetapkan.