Jana Pendapatan

Selain daripada Malaysian PayPerClick membekalkan dan berkongsi maklumat berkaitan peluang perniagaan internet melalui produk khidmat iklan, Malaysian PayPerClick juga memberi peluang kepada pelawat berdaftar untuk menjana pendapatan. Keahlian dalam Malaysian PayPerClick adalah 100% percuma. Bagaimanapun ahli percuma boleh menaiktaraf kepada ahli berbayar bagi mendapatkan beberapa keistimewaan capaian sistem yang mungkin boleh mempengaruhi hasil pendapatan ahli. Keahlian berbayar ini terbahagi kepada 2 iaitu ahli seumur hdiup dan ahli bulanan.  Pihak pengurusan atau administrator Malaysian PayPerClick tidak mempunyai kuasa untuk menentukan jumlah capaian iklan ke atas  ahli tetapi yang menentukan adalah para pengiklan. Ini bermaksud sekiranya pengiklan ingin mensasarkan iklannya ke atas ahli berbayar (Privilege dan Premium) maka ahli percuma tidak boleh mencapai iklan tersebut. Jumlah hasil klik juga adalah ditentukan oleh pengiklan bergantung pada pakej pengiklanan yang dipilih oleh pengiklan. Berikut adalah jenis-jenis pendapatan yang boleh dijana oleh ahli: