Upgrade Ahli Malaysian PayPerClickâ„¢


Sebelum anda mengambil keputusan untuk menaiktaraf keahlian anda kepada Upgrade Member, anda dikendaki mengetahui apa perbezaan, kelebihan atau faedah yang anda perolehi daripada naiktaraf keahlian tersebut berbanding Free Member adalah seperti berikut:

Perbezaan Free Member dengan Premium Member, Super Member dan Unlimited Member adalah seperti berikut:

Perbezaan tersebut merangkumi pemberian kredit iklan, had capaian klik iklan, nilai pendapatan Paid To Promote, had jumlah Referral, bonus PTC/PTSU/PTRE/PTRA, nilai pendapatan klik referral, bonus upgrade atau belian daripada referrals. Penerangan terperinci berkaitan perbezaan tersebut adalah seperti berikut:

Perbezaan Kredit Iklan – Perbezaan ini adalah bermaksud jumlah kredit iklan yang dimiliki oleh ahli adalah berbeza mengikut jenis keahlian. Antara jenis kredit iklan tersebut adalah iklan PTSU, PTRE, PTC, X-Credit, Featured Banner, Banner dan Featured Ads seperti yang ditunjukkan pada jadual di atas.

Perbezaan Had Capaian Klik Iklan – Perbezaan ini adalah bermaksud jumlah capaian iklan Free Member (Limited) dan ahli Upgarde Member (Unlimited) adalah tidak sama. Perbezaan ini berlaku adalah kerana kadang kala pengiklan akan menetapkan sasaran iklan mereka hanya kepada upgrade member sebagai pelawat dan bakal pembeli mereka. Sekiranya pengiklan tidak menetapkan iklan mereka kepada mana-mana ahli, maka semua ahli akan dapat melihat dan klik iklan tersebut.

Perbezaan PTP (Klik Link Referral) – Perbezaan ini bermaksud setiap pendapatan klik link referral Free Member yang diletak pada website ahli adalah tidak sama dengan pendapatan klik link referral Upgrade Member seperti pada jadual di atas.

Perbezaan Number Of Referrals – Perbezaan ini adalah bermaksud jumlah referrals yang boleh dimiliki oleh Free Member dan Upgrade Member adalah tidak sama. Jumlah referrals yang dimiliki oleh Upgrade Member adalah jauh lebih banyak berbanding Free Member seperti pada jadual di atas.

Perbezaan Bonus Pendapatan Klik – Perbezaan ini bermaksud bonus pendapatan klik hanya diterima oleh Upgrade Member. Manakala Free Member tidak menerima sebarang bonus daripada pendapatan iklan yang telah diklik. Bonus ini terdiri daripada iklan PTSU, PTC, PTRA dan PTRE. Maklumat lanjut sila lihat jadual di atas.

Perbezaan Downline Earnings – Perbezaan ini bermaksud jumlah peratusan pendapatan klik referrals Free Member adalah berbeza dengan peratusan pendapatan Upgrade Member. Sila lihat jadual di atas untuk maklumat lanjut.

Perbezaan Bonus Referrals – Perbezaan ini bermaksud hanya Upgrade Member sahaja yang mendapat bonus hasil daripada belian upgrade atau belian iklan referrals anda. Untuk maklumat lanjut sila lihat jadual di atas.

Setakat ini, Malaysian PayPerClickâ„¢ mempunyai 3 keahlian upgrade member yang boleh dimohon oleh Free Member. Maklumat terperinci berkaitan Upgrade Member tersebut adalah seperti berikut:

Keahlian Premium Member dan Super Member

Keahlian Unlimited Member

Downline Earning – Merupakan pendapatan yang anda perolehi hasil daripada klik downline/Referal anda. Contoh, 100% Downline Earning. Sekiranya pendapatan bagi satu klik iklan downline/referral anda adalah bernilai 10 sen, anda akan memperolehi pendapatan yang sama sebanyak 10 sen.

PTP CPM – Merupakan pendapatan yang diperolehi daripada klik unik link referral anda yang diletakkan dihalaman blog anda. Blog anda hendaklah didaftarkan dalam sistem Malaysian PayPerClick™ sebagai syarat utama anda memperolehi pendapatan ini. Link referral anda boleh dalam bentuk link atau banner yang telah disediakan dihalaman Promote yang terdapat dihalaman akaun anda. Contoh, RM7.00 PTP CPM sama dengan RM7.00/1000 = RM0.007. Pendapatan ini tetap anda dapat walaupun pelawat tidak mendaftar sebagai ahli. Bagaimanapun, hanya unik pelawat sahaja yang dibenarkan oleh sistem. Jumlah per klik pendapatan ini adalah bergantung kepada status keahlian anda.

Direct Referal – Merupakan had jumlah referral yang dibenarkan. Contoh, 500 Direct Referal, Unlimited Direct Referal.

Bonus Of Referrals Purchase – Merupakan bonus pendapatan yang anda perolehi sekiranya downline anda membuat belian seperti kredit iklan dan referral. Contoh, 3% Bonus Of Referrals Purchase.

Bonus When Referrals Upgrade – Merupakan bonus pendapatan yang anda perolehi sekiranya downline anda menaiktaraf keahliannya. Contoh, 3% Bonus Of Referrals Upgrade.

10 Guaranteed Signups Upon Joining – Merupakan bonus iklan Paid To Signup sebanyak 10 kredit semasa naiktaraf keahlian.

600 Link Credits Upon Joining – Merupakan bonus iklan Paid To Click sebanyak 600 kredit semasa naiktaraf keahlian.

600 Email Credits Upon Joining – Merupakan bonus iklan Paid To Read Email sebanyak 600 kredit semasa naiktaraf keahlian.

600 PTR Credits Upon Joining – Merupakan bonus iklan Paid To Read sebanyak 600 kredit semasa naiktaraf keahlian.

3,000 X-Credits Upon Joining – Merupakan bonus iklan Exchange Credits sebanyak 3,000 kredit semasa naiktaraf keahlian.

150,000 F. Ad Upon Joining – Merupakan bonus iklan Featured Ad sebanyak 150,000 kredit semasa naiktaraf keahlian.

150,000 Banner Credits Upon Joining – Merupakan bonus iklan Banner sebanyak 150,000 kredit semasa naiktaraf keahlian.

150,000 F. Banner Upon Joining – Merupakan bonus iklan Featured Banner sebanyak 150,000 kredit semasa naiktaraf keahlian.

150% Bonus on PTC Earnings – Merupakan bonus pendapatan PTC yang diterima sebanyak 150% hasil daripada klik pendapatan PTC anda sendiri. Contoh, sekiranya pendapatan PTC anda bernilai 10 sen, maka anda akan memperolehi bonus pendapatan sebanyak 15 sen (10 sen x 150%). Jadi, jumlah pendapatan anda tadi telah menjadi 25 sen (10 sen + 15 sen).

150% Bonus on PTSU Earnings – Merupakan bonus pendapatan PTC yang diterima sebanyak 150% hasil daripada klik pendapatan PTSU anda sendiri. Contoh, sekiranya pendapatan PTSU anda bernilai 20 sen, maka anda akan memperolehi bonus pendapatan sebanyak 30 sen (20 sen x 150%). Jadi, jumlah pendapatan anda tadi telah menjadi 50 sen (20 sen + 30 sen).

150% Bonus on PTRA Earnings – Merupakan bonus pendapatan PTRA yang diterima sebanyak 150% hasil daripada klik pendapatan PTRA anda sendiri. Contoh, sekiranya pendapatan PTRA anda bernilai 10 sen, maka anda akan memperolehi bonus pendapatan sebanyak 15 sen (10 sen x 150%). Jadi, jumlah pendapatan anda tadi telah menjadi 25 sen (10 sen + 15 sen).

150% Bonus on PTRE Earnings – Merupakan bonus pendapatan PTRE yang diterima sebanyak 150% hasil daripada klik pendapatan PTRE anda sendiri. Contoh, sekiranya pendapatan PTRE anda bernilai 10 sen, maka anda akan memperolehi bonus pendapatan sebanyak 15 sen (10 sen x 150%). Jadi, jumlah pendapatan anda tadi telah menjadi 25 sen (10 sen + 15 sen).

150% Bonus on Click Exchange Earnings – Merupakan bonus pendapatan X-Credit yang diterima sebanyak 150% hasil daripada klik pendapatan X-Credit anda sendiri. Contoh, sekiranya pendapatan X-Credit anda bernilai 2 kredit, maka anda akan memperolehi bonus pendapatan x-kredit sebanyak 3 kredit (2 x 150%). Jadi, jumlah pendapatan anda tadi telah menjadi sebanyak 5 kredit (2 + 3).

Secara ringkasnya, kelebihan atau faedah yang anda terima apabila menjadi premium member, super member atau unlimited member adalah seperti berikut:

 1. Lebih pendapatan daripada Referral;
 2. Lebih pendapatan Paid To Promote;
 3. Lebih banyak jumlah Referral yang dibenarkan;
 4. Mendapat bonus hasil daripada belian yang dibuat oleh referral anda;
 5. Mendapat bonus apabila referral anda menaiktaraf keahliannya;
 6. Mendapat kredit iklan PTSU (Paid To Signup);
 7. Mendapat kredit iklan Link Ads atau PTC (Paid To Click);
 8. Mendapat kredit iklan PTRA (Paid To Read Ads);
 9. Mendapat kredit iklan PTRE (Paid To Read Email);
 10. Mendapat kredit iklan X-Changes (Click Exchanges);
 11. Mendapat kredit iklan Featured Banner;
 12. Mendapat kredit iklan Featured Ads;
 13. Mendapat kredit iklan Banner;
 14. Mendapat bonus klik PTSU;
 15. Mendapat bonus klik PTC;
 16. Mendapat bonus klik PTRE;
 17. Mendapat bonus klik PTRA;
 18. Mendapat bonus Click exchanges.

Bagi mengelakkan ahli yang menaiktaraf keahlian terdedah kepada kerugian, pihak Malaysian PayPerClickâ„¢ telah memberikan pelbagai kredit iklan dalam satu jumlah yang setimpal atau melebihi bayaran ahli sebelum ahli menjana pendapatan. Kredit iklan tersebut boleh digunakan ahli untuk mengiklan website sendiri atau dijual kepada orang lain melalui Forum Malaysian PayPerClickâ„¢ atau forum luar. Sebagai contoh, anda menaiktaraf keahlian anda kepada Premium Member dan jumlah kredit yang anda dapat adalah seperti imej di bawah:

Apa yang anda lihat pada imej di atas menunjukkan bayaran Premium Member sebanyak RM39 dan anda mendapat kredit iklan sejumlah RM41.90, dan contoh pendapatan anda sebagai premium member adalah seperti berikut:

MAKLUMAN : Pendapatan Premium Member di atas adalah contoh sahaja. Jumlah pendapatan di atas boleh menjadi lebih atau kurang bergantung kepada jumlah iklan dan referral anda.

Jika anda lihat pada contoh pendapatan premium member di atas, pendapatan yang diperolehi adalah sebanyak RM3,329.79 sebulan hasil daripada klik iklan PTSU, PTRA, PTC, PTRE, Bonus Click dan referral anda. Pendapatan di atas tidak termasuk lain-lain pendapatan seperti pendapatan Paid To Promote, Bonus Referral Purchase dan Bonus Purchase Upgrade.

Langkah-langkah untuk menaiktaraf keahlian anda adalah seperti berikut:

Store  – Untuk membuat belian, sila klik menu “STORE” seperti imej di bawah:

Membership – Kemudian scroll down sehingga ke ruangan memberships. Untuk meilhat setiap faedah yang akan diperolehi daripada upgrade member, sila klik perkataan “info” dan sila klik butang Buy Now untuk ke halaman belian seterusnya.

Membership Info – Setiap status upgrade member mempunyai kelebihan dan faedah masing-masing. Upgrade member ini adalah terdiri daripada privilege member (ahli seumur hidup), premium member dan super member. Antara kelebihan upgrade member ini adalah terimaan peratusan pendapatan yang lebih tinggi berbanding ahli percuma seperti terimaan kredit iklan, pendapatan klik referral, pendapatan pay to promote, bonus belian referral dan bonus referral upgrade. Peratusan faedah yang diterima adalah bergantung kepada jenis status keahlian seperti yang anda lihat pada imej di bawah:

Pada langkah seterusnya, anda akan ditunjukkan dengan 2 cara bagaimana untuk melakukan upgrade iaitu melalui bayaran Paypal dan bayaran secara manual iaitu melalui Maybank dan CIMB. Pada tutorial pertama, anda akan ditunjukkan terlebih dahulu bagaimana membuat bayaran melalui Paypal dan kemudian baru anda ditunjukkan kaedah melalui bayaran secara manual. Merujuk kepada imej di atas, setelah anda melihat membership info, sila klik “purchase membership” untuk membuat belian dan kemudian anda akan dibawa ke halaman seperti di bawah. Sila pilih Paypal atau Account Funds untuk membuat belian dan klik butang Next Step=>. Pastikan baki kredit akaun anda mencukupi jika anda ingin membuat belian melalui Account Funds.

Bayaran Melalui Paypal – kemudian sila pilih paypal dan klik butang Next Step=>

Selepas itu, anda akan dibawa ke halaman berikut dan klik Pay Now With Paypal untuk meneruskan belian.

Anda akan dibawa ke halaman paypal. Di halaman ini, anda boleh melihat maklumaat belian anda. Untuk meneruskan bayaran, sila login ke akaun paypal anda. Sekiranya anda tidak mempunyai akaun Paypal, sila klik perkataan “Continue” seperti pada imej di bawah untuk membuat belian melalui kad kredit.

Kemudian sila lengkapkan dan sahkan maklumat kad kredit anda seperti imej di bawah:

Pada halaman header tersebut, anda akan melihat perkataan “Marketing Global Net” iaitu akaun penerima (Malaysian PayPerClick™). Setelah anda mengesahkan maklumat kad kredit, anda akan dapat melihat maklumat belian anda seperti imej di bawah:

Setelah itu, sila (scroll down) ke bawah dan klik butang “Pay Now” seperti imej di bawah bagi melengkapkan belian anda.

Kemudian, sila periksa inbox email anda bagi melihat maklumat bayaran anda yang dihantar oleh pihak Paypal.

Sekiranya anda baru kali pertama membuat belian melalui paypal, anda perlu menunggu dalam tempoh 24 Jam untuk pihak Malaysian PayPerClickâ„¢ mengesah dan meluluskan belian anda dalam sistem seperti imej di bawah:

Sekiranya dalam tempoh 24 jam belian anda masih belum disah dan diluluskan, sila hubungi pihak Malaysian PayPerClick™ di “Support Tickets” dihalaman akaun anda dengan segera. Bagi mereka yang pernah membuat belian melalui paypal sebelum ini, sistem akan secara automatik meluluskan belian tersebut. Anda boleh melihat maklumat belian dan transaksi bayaran anda di “Order Ledger” dihalaman akaun ahli. Bagi ahli yang membuat bayaran secara manual (Maybank / CIMB) transaksi belian tidak akan ditunjukkan pada halaman Order Ledger kerana kelulusan hanya dibuat secara manual.

Bagi bayaran secara manual pula iaitu melalui Maybank dan CIMB, setelah anda mengklik butang Purchase Membership anda akan dibawa ke halaman berikut. Pada halaman ini sila klik Banner Hijau seperti imej di bawah:

Seterusnya, anda akan dibawa ke halaman borang pesanan belian seperti imej di bawah:

Pastikan anda mengikut arahan yang terpapar pada halaman ini untuk mengelakkan sebarang masalah berlaku.  Langkah pertama, sila bank in bayaran anda ke akaun penama yang terpapar. Pastikan anda menyimpan bukti bayaran tersebut kerana pihak Malaysian PayPerClick™ akan meminta bukti bayaran anda jika perlu.

Langkah kedua, sila isi borang belian seperti yang terpapar pada imej di bawah. Isikan maklumat bayaran dan pesanan belian anda dengan lengkap dan tepat agar pesanan anda dapat diproses tanpa sebarang masalah.

Selepas anda melengkapkan borang di atas, sila isikan nombor imej pengesahan seperti gambar di bawah dan klik butang hantar.

Selepas anda berjaya menghantar borang tersebut, anda akan dibawa ke halaman seperti imej di bawah:

Sila periksa inbox email anda kerana satu pengesahan berkaitan belian anda  telah dihantar ke alamat email anda. Sekiranya anda tidak menerima email tersebut di ruangan inbox, sila periksa Junk Email atau Spam Email anda kerana kemungkinan email tersebut telah dihantar sebagai Spam email.

Setelah anda berjaya mengesahkan borang pesanan belian anda, pihak Malaysian PayPerClickâ„¢ akan menerima maklumat belian anda seperti imej di bawah. Belian tersebut akan diproses dalam tempoh 24 jam hingga 48 jam dari tarikh pengesahan belian anda.