Malaysian PayPerClick menawarkan sebanyak 10 jenis pengiklanan kepada pengiklan antaranya adalah seperti Link Ad Hits, Guaranteed Signups, PTP Hits, X-Credits, Paid Emails Hits, Paid To Read Hits, Featured Ad Views, Banner Ad Views, Featured Banner Ad Views dan Featured Link Rotation.?

Perkhidmatan iklan Malaysian PayPerClick adalah selamat daripada unsur-unsur fraud click seperti program autoclick atau website autoclick atau software autoclick atau apa sahaja yang serupa dengannya. Ya, Kami menjamin 100% berkaitan keselamatan iklan anda di Malaysian PayPerClick dengan sistem keselamatan canggih yang kami sediakan iaitu “Anti Cheating System”.


Antaranya kami telah menyediakan sistem pengesahan klik yang tidak boleh dilakukan oleh mana-mana sistem berunsur fraud click seperti program/website/software autoclick. Pengesahan klik tersebut hanya boleh dilakukan oleh unik pelawat sekali dalam tempoh 24jam. Klik daripada bukan unik pelawat tidak akan memberi kesan kepada jumlah kredit iklan anda kerana mereka tidak berupaya melakukan pengesahan klik malah meningkatkan trafik pelawat ke website anda.

Selain itu, sistem kami juga boleh mengesan fraud click tersebut melalui pengesahan kedua sistem yang hanya boleh dilakukan oleh manusia sahaja. Pengesahan kedua tersebut adalah berbentuk soalan umum dan sebagai pengesahan daripada unik pelawat perlu memilih jawapan yang telah disediakan. Akhirnya tindakan daripada kami adalah menyekat IP address dan domain pelawat daripada memasuki sistem kami.

Apa yang istimewanya perkhidmatan iklan kami adalah Semua jenis pengiklanan mempunyai Add Tracking dan anda boleh melihat status dan jumlah klik iklan anda oleh pelawat bagi semua kategori iklan. Untuk maklumat lanjut berkaitan perkhidmatan iklan Malaysian PayPerClick sila klik link berikut: