Salam Sejahtera..... Kepada Semua Ahli, Selaras dengan terma dan peraturan yang ditetapkan dan dipersetujui semasa pendaftaran ahli, Ahli yang tidak aktif dalam tempoh 60 hari akaunnya akan digantung secara automatik oleh sistem. Sistem juga telah menetapkan baki akaun yang telah digantung akan serta merta menjadi kosong serta hak, faedah dan status keahlian ...